lørdag 8. januar 2011

En småfuggel på matjakt.

bildet er tatt med 150- 500 objektivet på ca 2 meters avstand.

3 kommentarer: